Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13
71-415Szczecin

e-mail: ztp@ztp.org.pl

KRS: 0000115468
REGON: 810681817
PKO BP I O/Szczecin: 70102047950000940200833145

Grupa robocza: ŻUBRY ZACHODNIOPOMORSKIE

adres korespondencyjny:

Dłusko14, 73-155 Węgorzyno

tel.: 0913972935, 0661647616

e-mail: tracz@hot.pl

 


Uwagi na temat strony:

Dominik Marchowski dominik@gaja-art.com lub tel.: 668 139 139

© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko