PTAKI POMORZA są regionalnym czasopismem poświęconym awifaunie tego obszaru Polski. Publikujemy prace z dziedziny ornitologii, notatki, sprawozdania i recenzje. Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane. Czasopismo ukazuje się raz do roku. Pierwszy zeszyt w całości poświęcony jest ptakom zachodniej części Pomorza, w kolejnych będą ukazywały się prace z obszaru całego Pomorza.
Z lewej spis treści pierwszego zeszytu oraz okładka projektu Radka Gwoździa (Influence) z fotografia Grześka Leśniewskiego.
Jeszcze dwa słowa o dystrybucji. Pismo jest bezpłatne, w pierwszej kolejności zostanie rozpropagowane wśród tzw. 'Pomorzan', bibliotek i ośrodków naukowych. Następnie trafi do wszystkich chętnych z kraju. Nakład jest spory wiec po 1 egzemplarzu powinno dla każdego starczyć:)


Pozdrawiamy
Łukasz Ławicki, Zbyszek Kajzer, Arek Sikora

SPIS TREŚCI
© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko