Sprawozdania z działalności Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego
 
Ze sprawozdaniami można zapoznać się na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html
© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko