prezes: dr Jacek Kaliciuk

wiceprezes: prof. US dr hab. Dariusz Wysocki

wiceprezes: Maciej Tracz

sekretarz: dr Przemysław Śmietana

skarbnik: prof. US dr hab. Andrzej Zawal
© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko